Kontaktinformasjon


Sandnes kirkelige fellesråd

Adresse: Lundegeilen 16, 4323 Sandnes - se kart

Telefon: 51 97 47 70
Epost: kirkevergen.sandnes@kirken.no

Organisasjonsnummer: 971 337 788


Kirkeverge

Andreas E. Eidsaa Jr.

40413500

Send e-post

Personalsjef

Gunnvor Gjedrem

47305715

Send e-post

Prost

Tom Krager

91244212

Send e-post

Sekretær

Maja Tytlandsvik Berg

51974770

Send e-post

Leder for sykevakten

Luanne Dalmose

51974770

Send e-post

Seniorprest

Sigve Ims

47500941

Send e-post

Byprest

Frode Helvig

98603405

Send e-post

Diakon

Karine Torvanger

97342352

Send e-post

Byprest

Jan Erik Westen

97523479

Send e-post