Dette er Kirken i Sandnes


Kirken i Sandnes består av 11 menigheter og Bypresten. I listen under finner du kontaktinformasjon og snarveier til deres nettsider.

Lyngholen 3, 4324 Sandnes
Postadresse: Postboks 29, 4397 Sandnes
Epost: bogafjell.sandnes@kirken.no
Telefon: 474 72 355

 Se kart

Besøk nettside

 

Lundegeilen 18, 4323 SANDNES
Postadresse: Postboks 3046, 4392 SANDNES
Telefon: 401 46 184 
E-post: post@bymenigheten.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Oalsgate 12, 4319 Sandnes

Telefon: 976 99 677

Epost: oa839@kirken.no

Følg oss på Facebook

 Se kart

Besøk nettside

 

Fossanvegen 370, 4110 Forsand
Epost: forsand.sandnes@kirken.no 
Telefon: 413 11 055

 Se kart

Besøk nettside

 

Juvelveien 4
4318 Sandnes
Telefon: 51 60 38 40
E-post: gand.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Gudstjenester avholdes i aulaen på Lundehaugen Ungdomsskole, Haugen 12, 4323 Sandnes.

Adressen til Ganddal menighetssenter er Jonashagen 1, 4323 Sandnes.

Menighetsprest er Håvard Høie og kan kontaktes på tlf: 452 28 709 og e-post: hh629@kirken.no 

E-post til menigheten : ganddalen.sandnes@kirken.no 

Ganddal menighet er en områdemenighet i Den Norske Kirke innenfor Gand sokn. Det jobbes med å få skilt ut Ganddal menighet som et eget sokn. Se Facebook for oppdatert informasjon om gudstjenester. Velkommen til gudstjeneste og bli med på å bygge menighet.

 Se kart

Besøk nettside

 

Hølenesveien 3, 4308 Sandnes
Telefon: 489 97 119
E-post: riska@sandnes.kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Svebastadveien 125, 4325 Sandnes
Telefon: 474 78 586
E-post: hoyland.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Åsveien 124, 4328 Sandnes
Telefon: 408 20 851
E-post: hana.sandnes@kirken.no 

 Se kart

Besøk nettside

 

Kobberveien 109, 4313 Sandnes
Telefon: 489 97 140
E-post: lura.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Amboltveien 2, 4311 Hommersåk
Telefon:  489 97 119
E-post: riska@sandnes.kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Kirkegata 10, 4307 Sandnes
Kontoradresse: Eidsvollgata 44, 4307 Sandnes.
Telefon: 456 37 450
E-post: sandnes.menighet@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside