Dette er Kirken i Sandnes


Kirken i Sandnes består av 11 menigheter og Bypresten. I listen under finner du kontaktinformasjon og snarveier til deres nettsider.

Lyngholen 3, 4324 Sandnes
Postadresse: Postboks 29, 4397 Sandnes

Telefon: 474 72 355
Epost: bogafjell.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Lundegeilen 16, 4323 SANDNES

Telefon: 401 46 184 
E-post: post@bymenigheten.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Oalsgate 12, 4319 Sandnes

Telefon: 975 23 479

E-post: jw246@kirken.no 

Følg oss på Facebook

 Se kart

Besøk nettside

 

Fossanvegen 370, 4110 Forsand

Telefon: 413 11 055
Epost: forsand.sandnes@kirken.no 

 Se kart

Besøk nettside

 

Juvelveien 4, 4318 Sandnes


Telefon: 928 49 086
E-post: gand.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Adresse til Ganddal menighetssenter: 

Jonashagen 1, 4323 Sandnes.

Postadresse til Ganddal sokn:

Juvelveien 4, 4318 Sandnes.

Gudstjenester avholdes i aulaen på

Lundehaugen Ungdomsskole, Haugen 12, 4323 Sandnes.

Menighetsprest: Håvard Høie, tlf: 452 28 709 og e-post: hh629@kirken.no

Daglig leder: Hanne Bolstad, tlf: 92849086 og e-post: hb324@kirken.no 

Organisasjonsnummer til Ganddal sokn:

932 759 667

E-post til menigheten: ganddal.sandnes@kirken.no

Se Facebook for oppdatert informasjon om gudstjenester.

Hjemmeside: gand.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Hølenesveien 3, 4308 Sandnes
Telefon: 489 97 119
E-post: riska@sandnes.kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Svebastadveien 125, 4325 Sandnes
Telefon: 474 78 586
E-post: hoyland.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Åsveien 124, 4328 Sandnes
Telefon: 408 20 851
E-post: hana.sandnes@kirken.no 

 Se kart

Besøk nettside

 

Kobberveien 109, 4313 Sandnes
Telefon: 489 97 140
E-post: lura.sandnes@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Amboltveien 2, 4311 Hommersåk
Telefon:  489 97 119
E-post: riska@sandnes.kirken.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Kirkegata 10, 4307 Sandnes
Kontoradresse: Eidsvollgata 44, 4307 Sandnes.
Telefon: 456 37 450
E-post: sandnes.menighet@kirken.no

 Se kart

Besøk nettside