Konfirmantpåmelding
Kyrkja i Forsand


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vita eller legga tilrette for i konfirmasjonstida, f.eks matallergi? Skriv og opp tidspunkt for andre aktivitetar, så tilpassar me så godt me kan.
Ønskjer de informasjon i samband med konfirmanttida og informasjon om gudstenester på mail?

Skule

Konfirmantsamlingar er planlagt til tysdagar frå kl. 18-19:30

 

Er det greitt at dykkar konfirmant blir meld inn i NMSU (barne- og ungdomsorganisasjon) gjennom konfirmantåret? Her hentar me økonomisk støtte til konf.weekend,Camp Ryfylke
Kva er ditt førstevalg, lørdag, søndag, eller det er det same

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentgjera namn og bilde til konfirmanten? Bilder som blir lagt ut på nettet er gruppebilete utan navn. Navneliste på konfirmantar blir offentleggjort i Stavanger Aftenblad, Strandbuen og nettsida til kyrkjelyden. I avisa er det ikkje bilete.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: