Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres gravferder, dåp og vielser som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

 

Oppdatert 22.01.21 :

Kirkene i Sandnes følger anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer fra regjeringen og Sandnes kommune.

Det iverksettes forsterkede nasjonale smitteverntiltak fram til tirsdag 26. januar.

For Den norske kirke i Sandnes betyr det følgende: 

 • Vi kan fortsatt samle 50 personer til gravferd. 

Unntak er Sandnes kapell som kan ha maks 25 personer tilstede på grunn av lokalets størrelse.

 • Det blir ingen fysiske gudstjenester.

Se nettsiden til en enkelte menighet for mer informasjon om digitale gudstjenester.

 •  Avtalte dåpsgudstjenester gjennomføres.

Dåpsfølget begrenses til maks 10 personer totalt.

 • Vigsel kan gjennomføres med maks 10 personer tilstede.
 • Vi stopper alle fysiske arrangement for barn og unge.

Dette gjelder også konfirmasjons-undervisning som ikke er digital. 

 • Sørgesamtaler avholdes i kirke/menighetssenter, i stedet for i private hjem.

Vi benytter større rom. 

 

Avstå fra fysisk kontakt og hold avstand
I en begravelse, dåp og vielse er det naturlig å håndhilse og gi en klem, men nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.   
Nær familie som vanligvis er sammen i hjemmet kan sitte tettere sammen. For andre gjelder regelen med 2 meter avstand både inne i kirkerommet og utendørs.

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Tilbake