Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres gravferder, dåp og vielser som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

 

Oppdatert med de siste oppmykningene fra myndighetene 16.06.20 :

Kirken har i dag mottatt ny smittevernveileder. Den kan leses her .

Noen av nyhetene i denne veilederen er:

 • Inntil 200 personer kan nå delta i en samling (i tillegg til medvirkende), såfremt alle kan holde minst en meter avstand.
 • Rommets størrelse overstyrer maksimumsantallet. Det vil derfor være nødvendig med et lavere deltakerantall i mindre lokaler for å sikre tilstrekkelig avstand.

 

Her er tallet på tillatte deltakere i Sandnes kirkene med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet:

 

 • Bogafjell kirke           200
 • Forsand                      100
 • Gand kirke                 200
 • Hana kirke                 200
 • Høyland kirke            150
 • Høle kyrkje                110
 • Julebygda kapell        100
 • Lura kirke                  120
 • Riska kirke                 200
 • Riska gamle kirke      75
 • Sandnes kirke             200
 • Sandnes kapell           70
 • Soma kapell               120
 • Sviland kyrkje              80 

 

Nær familie som vanligvis er sammen i hjemmet kan sitte tettere sammen. For andre gjelder regelen med 1 meters avstand både inne i kirkerommet og utenfor kirken. 

 

Avstå fra fysisk kontakt og hold avtand
I en begravelse, dåp og vielse er det naturlig å håndhilse og gi en klem, men nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.   
Vi ber dere benytte annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold avstand utendørs. Les også rådene fra Folkehelseinstituttet

Tilbake