Tiltak i forbindelse med koronaviruset


Regjeringen har innført lettelser i de nasjonale tiltak for å forsinke spredningen av den nye omikronvarianten.

 

Oppdatert 17.01.22 :

 

Det er nye smittevernregler som gjelder fra 14.01.22.

Deltakerantallet i et arrangement er begrenset til maks 200 personer. Avstandskravet  på 1 meter vil alltid ha forrang. Medvirkende (ansatte / frivillige begrenset til hva som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet) skal ikke telles med i antall deltakere. Dette maksantallet gjelder for alle gudstjenester, vielser, gravferder og konserter i alle kirker i Sandnes.

 

For å følge kravet om nok avstand, er følgende antallsbegrensninger satt for kirkene i Sandnes:

Bogafjell kirke : 200

Bymenigheten : 120

Forsand kyrkje: 100

Gand kirke : 200

Ganddalen på Lundehaugen : 100

Hana kirke : 200

Høyland kirke : 170

Høle kyrkje : 110

Julebygda kapell : 100

Lura kirke : 120

Riska kirke : 200

Riska gamle kirke : 75

Sandnes kapell : 40

Sandnes kirke : 200

Sviland kyrkje : 80

Soma kapell : 100

 

Inne i kirken må det være 1 meter mellom hver kohort, og plassene skal tilvises til nummererte seter eller rader. Annenhver seterad brukes så langt det lar seg gjøre.

Det er påbud om munnbind hvis vi ikke klarer å holde 1 meter avstand til neste person/kohort. Vi ber alle om å ta med sitt eget munnbind.

 

Gravferd, vielse og utleie:

Alle deltakere må registreres med navn, telefonnummer og setenummer eller seterad. Vi ønsker helst at familie / arrangør utarbeider en gjesteliste på forhånd av arrangementet. Listen medbringes tidlig til kirken slik at kirketjener / frivillig kan bruke listen til å krysse av på når gjestene kommer. Vi anbefaler også at familie / arrangør på forhånd spør en eller to deltakere om å hjelpe til med avkryssingen. Det letter registrering veldig og kø unngås. Arrangør oppbevarer listen i 14 dager i tilfelle smitteutbrudd. 

Her finner du registreringsliste for arrangement.

 

Gudstjeneste og dåp:

Vennligst ta kontakt med den enkelte menighet for påmelding / registrering til gudstjenester og andre arrangement i kirken.

Oversikt over alle menighetene i Sandnes finner du her.

 

Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke.

 

Velkommen til kirkene i Sandnes.

 

Tilbake