Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres planlagte arrangementer med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

 

Oppdatert 31.05.21 :

 

Kirkene i Sandnes følger anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer fra regjeringen og Sandnes kommune.

Fra og med 27. mai innføres lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene.

En total oversikt over de nasjonale tiltak er beskrevet her: helsenorge.no.

Se også hjemmesiden til Sandnes kommune for evt. lokale tiltak / krav.

 

Den norske kirke i Sandnes - Antallsbegrensninger pr. 27. mai

 

Nasjonalt er maks grensen for antall deltakere i en samling innendørs 200 deltakere med faste, tilviste plasser. 

Antallsbegrensningen er justert ned i flere lokaler ut i fra kirkerommets størrelse, og anbefalingen om minst 1 meter avstand mellom enkeltpersoner eller kohorter. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.

Her er tallene på hvor mange som kan samles i de forskjellige kirker og kapell i Sandnes: 

 

Bogafjell kirke : 160

Forsand kyrkje : 100

Gand kirke : 200

Ganddalen på Lundehaugen : 55

Hana kirke : 200

Høyland kirke : 150

Høle kyrkje : 110

Julebygda kapell : 100

Lura kirke : 120

Riska kirke : 200

Riska gamle kirke : 75

Sandnes kirke : 200

Sandnes kapell : 80

Soma kapell : 120

Sviland kyrkje : 70

 

Antallsbegrensningen gjelder for gravferder / bisettelser, vielser og gudstjenester. Dåpsfølger kan i noen menigheter ha en lavere begrensning. Kontakt den enkelte menighet for mer informasjon. Tallene inkluderer ikke medvirkende som f.eks. prest, organist, solist, kirketjener evt. annet nødvendig personell. Begrensningen med 200 deltakere i en samling gjelder også utenfor kirken, ved graven og ved urnenedsettelser.

Alle til stede skal kunne holde 1 meter avstand.  Avstand måles skulder til skulder i alle retninger. Personer i samme husstand kan sitte tettere. Annenhver seterad benyttes i kirkerom med tette benker.

 

I følge Helsedirektoratet innebærer kravet om «faste, tilviste plasser»følgende:

  • «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
  • «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn to meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
  • «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

 

Covid meldeskjema til Sandnes kommune

Sandnes kirkelige fellesråd sender inn Covid meldeskjema på alle vielser og gravferder / bisettelser som finner sted i kirkene i Sandnes. Menighetene i Sandnes sender inn Covid meldeskjema på alle gudstjenester, dåp og annen aktivitet i kirkerommet.

Du er velkommen til å kontakte vårt servicekontor for spørsmål : 51 97 47 70 eller pr. epost.

 

Avstå fra fysisk kontakt og hold avstand
I en begravelse, dåp og vielse er det naturlig å håndhilse og gi en klem, men nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.   
Nær familie som vanligvis er sammen i hjemmet kan sitte tettere sammen. For andre gjelder regelen med 1 meter avstand både inne i kirkerommet og utendørs. 

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 

Tilbake