Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres planlagte arrangementer med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

 

Oppdatert 22.07.21 :

 

Kirkene i Sandnes følger anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer fra regjeringen og Sandnes kommune.

Fra og med 15. juli innføres ytterligere lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene.

En total oversikt over de nasjonale tiltak er beskrevet her: helsenorge.no.

Se også hjemmesiden til Sandnes kommune for evt. lokale tiltak / krav.

 

Den norske kirke i Sandnes - Antallsbegrensninger pr. 15. juli

 

Nasjonalt er maks grensen for antall deltakere i en samling innendørs 400 deltakere uten faste tilviste plasser, uten koronasertifikat.

Antallsbegrensningen er justert ned i flere lokaler ut i fra kirkerommets størrelse, og anbefalingen om minst 1 meter avstand mellom enkeltpersoner eller kohorter. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus. 

Her er tallene på hvor mange som kan samles i de forskjellige kirker og kapell i Sandnes: 

 

Bogafjell kirke : 160

Forsand kyrkje : 100

Gand kirke : 200

Ganddalen på Lundehaugen : 55

Hana kirke : 200

Høyland kirke : 150

Høle kyrkje : 110

Julebygda kapell : 100

Lura kirke : 120

Riska kirke : 200

Riska gamle kirke : 75

Sandnes kirke : 200

Sandnes kapell : 60

Soma kapell : 120

Sviland kyrkje : 70

 

Antallsbegrensningen gjelder for gravferder / bisettelser, vielser, dåp og gudstjenester. Tallene inkluderer ikke medvirkende som f.eks. prest, organist, solist, kirketjener evt. annet nødvendig personell. Begrensningen gjelder også utenfor kirken, ved graven og ved urnenedsettelser.

Personer som ikke bor sammen skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger uavhengig av koronasertifikat eller vaksinasjon. Annenhver seterad benyttes i kirkerom med tette benker.

Merk at private sammenkomster som minnesamvær i etterkant av en begravelse, dåps - eller bryllupsfeiring har andre antallsbegrensninger.

 

Covid meldeskjema til Sandnes kommune 

Det er ikke lenger nødvendig å sende inn meldeskjema om arrangementer til kommunen.

Deltakerregistrering

Registrering av deltakere på arrangementer opprettholdes. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Oversikten skal inneholde navn og telefonnummer til deltakerne. Den oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager.

 

 

Tilbake