Tiltak i forbindelse med koronaviruset


I Sandnes kirkene gjennomføres gravferder, dåp og vielser som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

Vårt servicekontor i Storgata 48 er dessverre stengt for publikum inntil videre. Ta gjerne kontakt pr. telefon og epost.

 

Følgende er vedtatt i Sandnes prosti for perioden 12.mars - 14. april :

1. Alle offentlige gudstjenester blir avlyst.

Dåp blir gjennomført som egne gudstjenester innenfor regler satt av Folkehelseinstituttet og den lokale kommunehelsetjenesten.Dåpsfamiliene blir kontaktet av soknepresten.

Alle konfirmasjoner blir utsatt til over sommeren. Menighetene informerer de involverte.

2. Vigsler blir gjennomført innenfor regler satt av Folkehelseinstituttet, jfr.pkt.5

3. Gravferder blir avviklet innenfor regler satt av Folkehelseinstituttet.
Gravferder blir gjennomført med kun den nærmeste familie tilstede, av hensyn til sårbare grupper, jfr- pkt. 5. Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

4. Trosopplæringstiltak og andre åpne samlinger blir avlyst.

5. Det er satt en begrensning på 50 deltakere pr. samling. Du vil kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

Avstå fra fysisk kontakt og hold avtand
I en begravelse, dåp og vielse er det naturlig å håndhilse og gi en klem, men nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på. Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer.   
I små samlinger ber vi dere benytte annen hver stolrad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold avstand utendørs. Les også rådene fra Folkehelseinstituttet

Tilbake