Gravferd - Seremonitider


Bildet viser en trebenk i skogen med et vann i bakgrunnen

I Sandnes gjennomføres de langt fleste seremonier i Soma kapell, Sandnes kapell, Høyland kirke og Riska kirke. I Riska kirke legges seremoniene kun til tirsdag og fredag. I Forsand legges seremoniene til tirsdag, torsdag og fredag. De øvrige stedene gjennomføres seremonier fra tirsdag til fredag.

Tidspunktene for gravferd er kl.10:30 og 12:30. Bisettelser legges til kl. 14:30.

I Forsand er tidspunktene kl. 10:30 og 13:00.

Tirsdag og fredag kan det planlegges gravferd på to forskjellige gravplasser samtidig kl. 12:30, med forutsetning at den ene graven er på Soma gravlund. 

I uke 25-33 er det et begrenset tilbud med doble seremonier på grunn av ferieavvikling.

Tid og sted for gravferd planlegges i samarbeid mellom begravelsesbyrå, kirkeverge, prest og Sandnes kommunes gravlundsstab. Det er Kirkevergekontoret som koordinerer dette.

Tilbake