Gravferd - Seremonitider


 

I Sandnes gjennomføres de langt fleste seremonier i Soma kapell, Sandnes kapell, Høyland kirke og Riska kirke. I Riska kirke legges seremoniene kun til tirsdag og fredag. I Forsand legges seremoniene til tirsdag, torsdag og fredag. De øvrige stedene gjennomføres seremonier fra tirsdag til fredag.

Tidspunktene er kl 10:00, 11:30, 13:00 og 14:30 (14:30 legges kun til bisettelser). I Forsand er tidspunktene 10:30 og 13:00. Tid og sted for gravferd planlegges i samarbeid mellom begravelsesbyrået, kirkevergen, prest og Sandnes kommunes gravlundsstab. Det er Kirkevergekontoret som koordinerer dette.

Tilbake