Gravferd - Seremonitider


 

I Sandnes gjennomføres de langt fleste seremonier i Soma kapell, Sandnes kapell, Høyland kirke og Riska kirke. I Riska kirke legges seremoniene til tirsdager og fredager. De øvrige stedene gjennomføres seremonier på tirsdager-fredager.

Tidspunktene er kl 1000, 1130, 1300 og 1430 (1430 legges kun bisettelser). Tid og sted for gravferd planlegges i samarbeid mellom begravelsesbyrået, kirkevergen, prest og Sandnes kommunes gravlundsstab. Det er Kirkevergekontoret som koordinerer dette.

Tilbake