Politiattest


Sandnes kirkelige fellesråd og alle menighetene i Sandnes vil med dette synliggjøre en klar holdning om at det er nulltoleranse for grenseoverskridende adferd. Vi krever derfor politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere som kommer i kontakt med barn, unge og funksjonshemmede i vår regi.

Bildet viser et stoppskilt

 

HVORDAN SØKE POLITIATTEST

 

Du kan søke om politiattest per post eller elektronisk. 

Ansatte leverer sin politiattest til Kirkevergen i Sandnes.

Frivillige medarbeidere leverer sin attest til daglig leder i menigheten om ikke annet er bestemt.

 

Lenke til søknad om politiattest

 

 

Tilbake