Vigsel - Bestilling og papirarbeid


Bildet viser en brud som holder frem to gifteringer

Vigsel er høytid - og kirken har lang tradisjon for å legge en fin ramme rundt høytiden.

I Sandnes foretas det vigsler i alle byens kirker og kapeller. Kirkebyggene har sine særegne stilarter og er bygget i ulike tidsepoker. Derfor kan kirkene hver på sin måte by på flotte omgivelser for en vigsel. I tillegg kan det avtales vigsel utendørs.

 

Bestille lokale - tid og sted

 

Vigsel på kirkekontoret

Vigsel kan foregå i all enkelhet med bare prest, forlovere og evt. noen få gjester. I de tilfellene kan vigsel avtales direkte med prest eller ved kirkevergekontoret.

 

Vigsel i kirken

Normalt ønsker brudeparet en mer høytidelig ramme rundt, med musikk og mange gjester. Da må vigselen bestilles ved servicekontoret for kirkene i Sandnes.

Ta kontakt med oss på telefon: 51 97 47 70

Klikk her for å sende en e-post til Sandnes kirkelige fellesråd.

 

Vi har faste klokkeslett i Sandnes. Det er kl. 12:30, 13:45, 15:00 og 16:15. 

Utleie i sommer - halvåret (1.4-30.9) legges normalt til kl. 15:00.

På Forsand tilbys det vigsel kl. 13:00, 14:30 og 16:00.

Vigsel skjer normalt på lørdager.Vi opplever at det også er ønske om vigsel på fredager. Fredager skjer det mye i våre kirker, bl.a. gravferder. De fleste kirkene er derfor bare i begrenset grad tilgjengelige, og da på sen ettermiddagstid. Sandnes kirke (i sentrum) er imidlertid tilgjengelig for vigsel på fredager på samme klokkeslett som lørdager.

Vi tar imot bestilling av vigsel inntil 18 mnd før seremonien. Er du tidlig ute, vil det alltid være en eller flere kirker tilgjengelig for vigsel på den dagen du ønsker.

 

Vigsel utendørs

I Sandnes er Rogaland Arboret, Kronen Gaard Hotell og Dørvika (Forsand) forhåndsgodkjente vigselssteder utendørs. 

I tillegg kan andre steder være aktuelle etter en konkret vurdering av prosten i Sandnes. Har du spørsmål eller ønsker, kan du kontakte servicekontoret i Sandnes.


Ved utendørs vigsel er det en del andre praktiske forhold som gjelder:

  1. Brudeparet må selv sørge for å reservere stedet der en ønsker utendørs vigsel i tillegg til å bestille ved servicekontoret.
  2. Ved utendørs vigsel stiller kirken kun med prest. 
  3. Brudeparet ordner selv musiker til anledningen.
  4. Kirken kan ikke stille med utstyr som følger med utendørs vigsler, som f.eks. lydanlegg, musikkutstyr, alter, lys, kors, stoler, etc.

 

Velsignelse

Kirkene i Sandnes tilbyr velsignelse for borgerlig inngått ekteskap. Lurer dere på forskjellen mellom borgerlig og kirkelig vigsel?  

Klikk her for å lese mer på nettsiden kirken.no

 

Tilgjengelighet for den enkelte kirke:

 

Bogafjell kirke:

Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli.

(NB! Det er ikke kirkeorgel her)

Forsand kyrkje:

Normalt hver lørdag hele året.

Gand kirke:

Normalt hver lørdag på oddetallsuker hele året. Fast unntak er 2. og 3. lørdag i juli.

Hana kirke:

Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli.

Høle kirke:

Normalt hver lørdag hele året.

Høyland kirke:

Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli.

Julebygda kapell:

Sommer : Hver lørdag, fast unntak er  2. og 3. lørdag i juli.

Vinter (1.10.-31.3.) : hver lørdag i partallsuker.

Vigsel kan også bestilles i oddetallsuker på vinteren, men da må brudeparet selv dekke kostnader til organist.

Lura kirke:

Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 4. lørdag i juli.

Lyse kapell:

Normalt hver lørdag hele året.

Riska kirke:

Normalt hver lørdag hele året.

Sandnes kirke:

Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 4. fredag og lørdag i juli.

Sandnes kirke kan også bestilles på fredager, samme klokkeslett som lørdager.

Sviland kyrkje:

Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli.

 

Papirarbeid / Prøvingsattest

Før vigsel kan finne sted må det foreligge godkjenning og gyldig prøvingsattest fra Folkeregisteret. 

Klikk her for å bestille prøvingsattest på Skatteetaten.no

Prøvingsattesten er kun gyldig i 4 måneder, og må være gyldig på vigselsdagen.

Etter at folkeregisteret har godkjent/prøvd vigselen utsteder de en godkjenningsattest/prøving til deres private innboks i Altinn. Denne attesten må brudeparet så levere til den presten som skal foreta vigselen. Normalt vil det være naturlig at attesten tas med på samtale med presten i forkant av vigselen. 

NB! Vigselen kan ikke gjennomføres dersom presten ikke har fått denne attesten.

Etter vigselen får dere tilsendt en vigselsattest til deres private innboks i Altinn.

Vi ønsker ikke konfetti / ris hverken inni eller utenfor våre kirker. Alternativt anbefaler vi såpebobler eller roseblader.

Til slutt en liten ting om kjæledyr. Av hensyn til allergikere kan vi ikke slippe kjæledyr inn i våre kirkerom. Førerhund "på jobb" er eneste unntak.

Lykke til med forberedelsene! 

 

Tilbake