Vigsel - Informasjon om bestilling


Velkommen til bryllup i Sandnes!

 

Her finner du en orientering om både formelle og praktiske sider av vigselshandlingen. Vigsel er høytid - og kirken har lang tradisjon for å legge en fin ramme rundt høytiden.

I Sandnes foretas det vigsler i alle byens kirker og kapeller. Kirkebyggene har sine særegne stilarter og er bygget i ulike tidsepoker. Derfor kan kirkene hver på sin måte by på flotte omgivelser for en vigsel. I tillegg kan det avtales vigsel utendørs.

 

Bestille lokale - tid og sted

 

Vigsel på kirkekontoret:

Vigsel kan foregå i all enkelhet med bare prest, forlovere og evt. noen få gjester. I de tilfellene kan vigsel avtales direkte med prest eller ved kirkevergekontoret.

 

Vigsel i kirken:

Normalt ønsker brudeparet en mer høytidelig ramme rundt, med musikk og mange gjester. Da må vigselen bestilles ved kirkevergekontoret.

Ta kontakt med oss pr tlf: 51 97 47 70, eller send en e-post

Vi har faste klokkeslett i Sandnes. Det er kl. 12:30, 13:45, 15:00 og 16:15. I Forsand tilbys det vigsel kl. 13:00, 14:30 og 16:00. Vigsler skjer normalt på lørdager.Vi opplever at det også er ønske om vigsel på fredager. Fredager skjer det mye i våre kirker, bl.a. gravferder. De fleste kirkene er derfor bare i begrenset grad tilgjengelige, og da på sen ettermiddagstid. Sandnes kirke (i sentrum) er imidlertid tilgjengelig for vigsler på fredager på samme klokkeslett som lørdager.

Vi tar imot bestilling av vigsel inntil 18 mnd før seremonien. Er du tidlig ute, vil det alltid være en eller flere kirker tilgjengelig for vigsel på den dagen du ønsker.

 

Tilgjengelighet for den enkelte kirke:

 

 • Bogafjell kirke: Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli. (NB! Det er ikke kirkeorgel her)
 • Forsand kyrkje: Normalt hver lørdag hele året.
 • Gand kirke: Normalt hver lørdag på oddetallsuker hele året. Fast unntak er 2. og 3. lørdag i juli.
 • Hana kirke: Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli.
 • Høle kirke: Normalt hver lørdag hele året.
 • Høyland kirke: Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli.
 • Julebygda kapell: Vinter (1.10.-31.3.) hver lørdag i partallsuker. ( Vigsel kan også bestilles i oddetallsuker, men da må brudeparet selv dekke kostnader til organist). Sommer: Hver lørdag, fast unntak er  2. og 3 lørdag i juli.
 • Lura kirke: Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 2. lørdag i juli.
 • Lyse kapell: Normalt hver lørdag hele året.
 • Riska kirke: Normalt hver lørdag hele året.
 • Sandnes kirke: Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 2. lørdag i juli. Sandnes kirke kan også bestilles på fredager, samme klokkeslett som lørdager.
 • Sviland kyrkje: Normalt hver lørdag hele året. Fast unntak er 3. lørdag i juli.

 

Utendørs vigsel kan avtales.

I Sandnes gjelder dette i utgangspunktet ved Rogaland Arboret og ved Kronen Gaard Hotell som er forhåndsgodkjent som vigselsteder utendørs. I Forsand er Dørvika forhåndsgodkjent vigselsted utendørs.

I tillegg kan andre steder være aktuelle etter en konkret vurdering av prosten i Sandnes. Har du spørsmål eller ønsker, tar du det opp med kirkevergekontoret, se ovenfor.
Ved utendørs vigsel er det en del andre praktiske forhold som gjelder:
- Brudeparet må selv sørge for å reservere stedet der en ønsker utendørs vigsel i tillegg til å bestille ved kirkekontoret.
- Ved utendørs vigsel følger det med prest. Musiker må bestilles utenom, men vi kan være behjelpelig.
- Kirken kan ikke stille med utstyr som følger med utendørs vigsler (lydanlegg, musikkutstyr, alter, lys, kors, stoler, etc).

Mer informasjon om vigsel og vigselsliturgi finner du her

 

Vigsel av likekjønnede 

Kirkemøtet vedtok i 2017 liturgi for ekteskap mellom likekjønnede og liturgi for forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede. Servicekontoret i Sandnes tar imot bestillinger av vigsel av likekjønnede og eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede. Det har vært fokus i media på at kirkelige ansatte kan reservere seg mot å medvirke disse kirkelige handlingene. Prost og kirkeverge vil sørge for bemanning til alle bestilte seremonier slik at disse blir gjennomført på en flott måte.

 

Kostnader ved kirkelig vigsel

De fleste vigsler er gratis å gjennomføre. Medlemmer av Den norske kirke som bor i Sandnes kommune betaler ingen ting for å vies med unntak av i Riska gamle kirke. Her koster det kr.2.500,- for vigsel selv om en er medlem og bor i byen fordi denne kirken er ikke i normal bruk lenger.

Dersom ingen av dere bor i Sandnes kommune, eller ingen av dere er medlemmer av Den norske kirke, må det også betales for leie av kirke og bemanning, med mindre dere har foreldre som er bosatt i Sandnes kommune. Ved bestilling av vigsler som medfører betaling, vil det ved bestilling bli sendt faktura pålydende kr 500,-. Dette er et depositum en må betale innen fristen som en bekreftelse på bestillingen. Ved eventuell senere avbestilling, vil ikke dette depositumet bli tilbakebetalt. Blir ikke depositumet betalt etter en eventuell påminning, vil reservasjonen bli kansellert.

Dersom man ikke bor i Sandnes kommune, må man betale et gebyr til Stavanger bispedømme for prestetjenesten. Faktura for dette sendes fra Stavanger bispedømme. 

Prisene er f.t. 

Riska gamle kirke     
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK: 4000,-
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen: 3500,-
Utleie av kirke til vigsel, minst en av brudeparet bosatt i kommunen, eller har foreldre bosatt i kommunen: 2500,-

Høyland og Julebygda
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK: 3000,-
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen og uten foreldre bosatt i komunen: 2500,-

Andre kirker
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK: 2500,-
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen, og uten foreldre bosatt i kommunen: 2500,-

Betjening - Alle kirker (gjelder bare ikke-medlemmer)
Kirketjener (obligatorisk): 1000,-
Kirkemusikk (utgår dersom brudepar selv holder organist): 1300,-
 

Hvis ikke-medlemmer velger vigsel i regi av Den Norske kirke tilkommer ingen kostnader fra Sandnes kirkelige fellesråd. Gebyret til Stavanger bispedømmeråd for prestetjenesten opprettholdes.   

 


Musikk

Musikk til vigselshandlingen er viktig. Vi har laget en orientering med forslag til marsjer, salmer m.v. samt kontaktinformasjon til våre faste kantorer. Klikk her for å se denne orienteringen.
Våre organister har stort repertoar og klarer å skaffe det meste av noter. Men noen ganger kan ønskene bli så tidkrevende å skaffe og/eller øve inn at vi må ta ekstra betaling for dette. Det samme gjelder hvis det skal øves med solister/andre musikere. Organisten vil da gi beskjed. Satsene er f.t. kr. 600,- pr. time for arbeid på dagtid, man-fre, og kr. 900,- pr. time for kveldstid og i helger.

Papirarbeid

Før vigsel kan finne sted må det foreligge godkjenning/prøving av vigselen fra folkeregisteret. Denne godkjenningen skal foretas av folkeregisteret der en av brudefolkene bor. 

Folkeregisteret skal ha følgende skjema før de kan godkjenne/prøve ekteskapet:
- Egenerklæring
- Forlovererklæring
- Erklæring om skifte (dersom en av brudefolkene har vært gift før)
Disse skjemaene kan fås på folkeregisteret.

Papirene skal leveres/sendes til folkeregisteret i den kommunen der en av brudefolkene bor.
Ved navneendring skal det etter Navneloven av 7. juni 2002 sendes Melding om endring av navn til folkeregisteret.
Etter at folkeregisteret har godkjent/prøvd vigselen utsteder de en godkjenningsattest/prøving til din innboks i Altinn. Denne attesten må brudeparet så sørge for at sendes/leveres til den presten som skal foreta vigselen. Normalt vil det være naturlig at attesten tas med på samtale med presten i forkant av vigselen. 

NB! Vigselen kan ikke gjennomføres dersom presten ikke har fått denne attesten.
 
Etter vigselen får dere tilsendt en vigselsattest fra folkeregisteret. Den sendes til din innboks i Altinn.

Til slutt en liten ting om kjæledyr. Av hensyn til allergikere kan vi ikke slippe kjæledyr inn i våre kirkerom. Førerhund "på jobb" er eneste unntak.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med forberedelsene!

Tilbake