Dåp - Ledige tidspunkt og påmelding


Bildet viser en dåpshandling

I dåpspåmeldingen klikker du på "Ny registrering" for å søke etter ledige tidspunkt og bestille dåp. Neste virkedag vil du få en epost som bekrefter din forespørsel.

Dersom du ikke har alle opplysningene tilgjengelig, kan du likevel lagre og sende forespørselen. Du kan legge inn resten av opplysningene på et senere tidspunkt ved å klikke på "Jeg vil åpne en registrering".

 

 

Dersom ingen ledige tidspunkt passer, eller du har andre spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Vi ønsker å legge til rette for dine ønsker så godt som mulig.

Vennligst ring oss på tlf: 51 97 47 70 eller

klikk her for å sende en e-post til Sandnes kirkelige fellesråd.

 

Tilbake