Dåp på en lørdag?


Det er tradisjon med dåp i søndagens gudstjeneste kl. 11.00 - men noen ganger passer det bedre med dåp på en lørdag. Kirkene i Sandnes ønsker å legge til rette for det.

Her er en oversikt over tilgjengelige datoer:

Lørdag 25. november 2023 inviterer Riska kirke til dåp kl. 13.00.

 

DROP-IN DÅP

Lørdag 20. januar 2024 inviterer Riska kirke til drop-in dåp. Kirken er åpen kl.13 - 15.

 

HVA ER EN DROP-IN DÅP?

Når det er drop-in dåp brukes en helt enkel ramme for seremonien. I drop-in dåpen får du løftet om at Jesus er med deg alle våre dager, og gjennom dåpen blir du som er døpt en del av kirkens store fellesskap.

Alle kan bli døpt på drop-in dåp, så lenge du ikke er døpt fra før.

Du må ha en kort dåpssamtale med presten før dåpen. Denne skjer rett før dåpen og er på 10-15 minutter. Dette er en helt ufarlig samtale om kirken, dåpen og den som skal bli døpt.

Alt du trenger å ha med til kirken er gyldig legitimasjon. Ved dåp av barn må begge foreldre samtykke, om de er to. Utover dette er det fullt mulig å møte opp uten avtale. Du trenger heller ikke gjøre noen praktiske forberedelser. Beregn eventuelt litt ventetid.

 

Velkommen til både liten og stor! 

Tilbake