Kirkevalget 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023. Her er din mulighet til å bruke din stemme for å skape fremtidens kirke.

 

Din stemme teller i Kirkevalget

 

Er du en av de 3,5 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i kirkevalget! Når du stemmer, gir du en tommel opp til din menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Kirken er til stede over alt i Norge. Den tar del i hverdagslivene våre og ved større og mindre hendelser i livet. I sorgen og i festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle fra vugge til grav. Kirken har rom for deg!

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved kirkevalget 10.-11. september har du mulighet til å påvirke. Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.


Forhåndsstemming i Sandnes

Selve valgdagen er 11. september, og som tidligere, vil du finne kirkevalgets valglokaler like i nærheten av lokalene til kommunevalget, med samme åpningstider.  Alle medlemmer som fyller 15 i år eller er eldre, har stemmerett. 

Nytt i år er du kan forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget fra 10. august til 6. september 2023. Det gjør du på kirkevalget.no.

Hvis du ønsker å forhåndsstemme på papir kan du gjøre det fra 10. august til 8. september 2023. Husk å ta med legitimasjon. 

Kirkevergekontoret i Sandnes har åpent for forhåndsstemming alle hverdager i forhåndsstemmeperioden (10. august - 8. september) fra kl.  09:00-15:00. Adressen er Lundegeilen 16, 2. etg.

Kirkevergekontoret vil i tillegg ha langåpent for forhåndsstemming torsdag 31. august kl. 15:00-20:00.

Det skal også være mulig å stemme i din lokale kirke i forbindelse med gudstjenesten minst en søndag i forhåndsstemmeperioden.

Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor må du gjøre det senest 1. september.


To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

 

Til menighetsrådsvalget  har en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådene og lede menighetene i Sandnes de neste fire årene.

I menighetsrådet stemmer du på enkeltpersoner. Du har mulighet til å gi inntil tre kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

 

I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet er du med på å bestemme hvem som skal utgjøre bispedømmerådet. Hvert av de elleve bispedømmene i landet vårt har et bispedømmeråd. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke.

Når du stemmer i bispedømmerådsvalget er du dermed også med på å avgjøre hvem som skal utgjøre Kirkemøtet. I dette valget stemmer du på en liste. Listene vektlegger ulike saker de vil jobbe for i kirken.     

I Stavanger bispedømme stiller Bønnelista, Frimodig kirke, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister. 

I begge valgene er det mulig å gjøre endringer på listene for eksempel ved å gi personstemmer til enkelte kandidater. Hvilke endringer som er mulig, og hvordan de påvirker valgresultatet, kan du lese mer om på kirkevalget.no. 


Valgdagen 11. september

 

Velkommen til å stemme på KIRKEVALGET i SANDNES mandag 11. september! 

Følgende stemmelokaler har åpent fra kl. 09:00 - 21:00:

  • Bogafjell sokn: Bogafjellhallen og nye Figgjo skole
  • Bymenigheten: Sørbøhallen
  • Forsand sokn: Kyrkjekontoret på kommunehuset
  • Gand sokn: Sørbøhallen, Sandved skole, Smeaheia skole og Julebygda grendahus
  • Hana sokn: Hanahallen
  • Høle sokn: Høle skole
  • Høyland sokn: Høyland ungdomsskole og Sviland skule
  • Lura sokn: Lura skole
  • Riska sokn: Grendahuset i Riska
  • Sandnes sokn: Trones skole og Smeaheia skole

 

Godt valg!


Resultat

 

Resultatet fra kirkevalget 2023 kommer om noen dager på nettsiden til Den norske kirke. Dette er klart senest 22. september.

Valg av prest og lek kirkelig tilsatt har vært et heldigitalt valg. Nå er stemmene talt opp og du finner resultatet på nettsiden til Den norske kirke.

 


Visste du at…

Ca. 3 millioner nordmenn har rett til å stemme ved kirkevalget 10.-11. september.

Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.

Ungdom har stemmerett i kirkevalget fra året de fyller 15.

Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til soknepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.

Til sammen skal om lag 7 000 rådsmedlemmer stemmes inn i kirkevalget 2023.

Bildet viser en vert og to stemmegivere i Kirkevalget. Din stemme er med på å bevare Den norske kirke som landets største demokratiske medlemsorganisasjon. Foto: Kirkerådet

Tilbake