Sykevakten - Presentasjon


Bildet viser to personer som går sammen

Introduksjon

 

Sykevakten en omsorgstjeneste for eldre og syke i Sandnes kommune. Sykevakten gir hjelp både til de som bor i egen bolig og til de som bor på institusjon / sykehjem.

Det er Sandnes kirkelige fellesråd som driver omsorgstjenesten, med et svært viktig driftstilskudd fra Sandnes kommune.

 

Lang historie

Sykevakten har hjulpet mennesker i over 40 år nå. I 1978 begynte Høyland menighetspleie arbeidet med å få i gang sykevakts-ordningen i Sandnes. De så behovet for å avlaste pårørende i en travel hverdag. Formannskapet ga tommelen opp for å sette i gang en prøveordning i 1979. Det ble bevilget 15 000 kr til disposisjon for 3 måneder. Prøveordningen ble forlenget frem til oktober 1979. Etter dette ble det en permanent ordning, og en leder ble ansatt.

 

Stor pågang

Vi opplever at det er et stort behov for tjenestene fra Sykevakten. Vi hjelper eldre og syke mennesker med å komme seg til blant annet sykehus, lege, tannlege, fotpleie og frisør. De fleste som bruker oss, trenger at vi er med dem hele tiden. Vi setter av god tid til oppdraget, og vår støtte utgjør en stor forskjell for våre brukere. Det oppleves trygt å ha "ei goe hånd å holda i".

Vi gir gjennom året hjelp til ca. 200 forskjellige mennesker i Sandnes. Vi har i gjennomsnitt 95 oppdrag i måneden, og i overkant av 1200 oppdrag i året. Vi har både korte oppdrag, og gjentakende oppdrag over lengre tid. Pårørende kan ikke alltid hjelpe i hverdager på grunn av egen jobb, og ansatte ved institusjoner og sykehjem har liten kapasitet til å følge beboere til helseavtaler.

 

Reklame

Vi ønsker å nå ut til flest mulig om alt Sykevakten kan hjelpe med. Derfor reklamerer vi i Leirgauken, i menighetsblad og på våre nettsider. I tillegg har vi foredrag på eldretreff en gang imellom. Sykevakten har også et godt samarbeid med Sandnes helsesenter. Her blir mennesker kjent med oss, og så kan vi gjøre hverdagen lettere for dem når de kommer hjem.

 

Mye ensomhet

Vi ser at mange eldre sitter mye alene, og mange opplever ensomhet. Derfor tilbyr vi besøkstjeneste og trivsel-kjøring. Brukeren velger selv om de ønsker besøk i eget hjem/sykehjem, eller om de ønsker å gå på kafe eller eldretreff. Trivsel-kjøring er en kjøretur med litt forskjellig innslag, alt etter hva brukeren ønsker. Noen ønsker seg en sosial kjøretur, noen vil kjøpe mat eller gå på Kvadrat og kjøpe klær. Våre brukere synes det er godt og trygt å ha med et kjent ansikt i hverdagen.

 

Tilsyn

For å avlaste pårørende tilbyr vi også tilsyn i hjemmet. Da kommer vi hjem og ser til den pleietrengende slik at den pårørende kan sette av litt tid til seg selv. Gjelder kun på dagtid.

Spørsmål etter hjelp kommer fra brukeren selv, fra hjemmetjenesten, sykehjem eller pårørende.

 

15 medarbeidere

Sykevakten har 15 medarbeidere i tillegg til leder. De fleste er friske og aktive pensjonister. Det gir dem mye å få hjelpe til, og de føler seg nyttige i samfunnet. For jobben de gjør får de en såkalt «pensjonistlønn», og dekning av bilutgifter. Vi har medarbeidere bosatt over hele Sandnes, også på Forsand, Høle og Riska.

 

Pris

Våre brukere betaler bare 40 kr timen, samt dekning av bilutgifter, så det er en billig tjeneste å benytte seg av. Mistepris pr. oppdrag er 120 kr.

 

Trygghet 

Trygghet, glede og gode opplevelser er noe som går igjen når våre brukere beskriver sitt møte med Sykevakten. Tilbakemeldingene er at flere kan bo lenger i eget hjem fordi de benytter seg av våre tjenester.

 

Tilbake