Sykevakten - Priser og fakturering


Tjenesten koster kr. 40 pr. time pluss evt. bilutgifter som er fordelt slik:

  • Kilometersats kr. 5,00 pr. kjørte km.
  • Parkeringsutgifter
  • Bompenger
  • Andre utlegg som er avtalt på forhånd

Det er en minstepris på kr. 120 per oppdrag.

 


Kjørelistene fra våre medarbeidere er grunnlaget for utregning og fakturering.

Vi fakturerer en gang i måneden slik kan flere oppdrag kan samles på en faktura. 

Fakturaer blir sendt ut via post eller epost ca. den 15 hver måned. 

Våre medarbeidere tar ikke imot betaling på stedet.


Disse betaler selv

Beboere i :

  • eget hjem
  • service-leiligheter
  • bofellesskap
  • bokollektiv
  • Sandnes Helsesenter - faktura sendes til privat adresse

Kommunen betaler

De som har fast plass på sykehjem får utgiftene fra oss dekket av Sandnes kommune. Vi fakturerer Sandnes kommune direkte.

Kommunen betaler for avtaler til lege, tannlege, SUS og lignende helseavtaler.

Unntak

De som er på kort-tids opphold betaler alle utgifter selv.

Gjelder avtalen trivselskjøring, besøk, frisør etc. betaler brukeren selv og faktura blir sendt til sykehjemmet i brukerens navn. 

 

Tilbake