Vigsel - Priser


De fleste vigsler er gratis å gjennomføre.

Bildet viser blomster og to ringer

Medlemmer av Den norske kirke som bor i Sandnes kommune betaler ingen ting for å vies med unntak av vigsel i Riska gamle kirke. Her koster det kr. 2500 selv om en er medlem og bor i byen. Det er fordi denne kirken ikke er i normal bruk lenger.

Dersom ingen av dere bor i Sandnes kommune, må det betales for leie av kirke og bemanning med mindre dere har foreldre som er bosatt i kommunen.

Ved bestilling av vigsel som medfører betaling, vil brudeparet få tilsendt en faktura pålydende kr. 500. Dette er et depositum en må betale innen fristen som en bekreftelse på bestillingen. Ved eventuell senere avbestilling, vil ikke dette depositumet bli tilbakebetalt. Blir ikke depositumet betalt etter en eventuell påminning, vil reservasjonen bli kansellert. 

Hvis ikke-medlemmer velger vigsel i regi av Den norske kirke tilkommer ingen kostnader fra Sandnes kirkelige fellesråd for bruk av lokale og bemanning. Stavanger bispedømme vil i disse tilfeller fakturere kr. 3500 for prestetjenesten.

Velsignelse har samme prissetting som vigsel i Sandnes.

 

Priser - Leie av kirkerom

Riska gamle kirke     
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK kr. 4000.
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen kr. 3500.
Utleie av kirke til vigsel, minst en av brudeparet bosatt i kommunen, eller har foreldre bosatt i kommunen kr. 2500.

Høyland og Julebygda
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK kr. 3000.
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen og uten foreldre bosatt i kommunen kr. 2500.

Vigsel i Julebygda kapell i vinterpeioden (1.10.-31.3.)

Brudeparet må selv dekke kostnader til organist i oddetallsuker. 

Andre kirker
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK kr. 2500.
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen, og uten foreldre bosatt i kommunen kr. 2500.

 

Priser - Betjening

Alle kirker 
Kirkemusikk (utgår dersom brudepar selv holder organist) kr. 1300.

Alle kirker (gjelder kun for ikke-medlemmer)
Kirketjener (obligatorisk) kr. 1000.

 

Tilbake