Vigsel - Priser


De fleste vigsler er gratis å gjennomføre.

Bildet viser blomster og to ringer

Medlemmer av Den norske kirke som bor i Sandnes kommune betaler ingen ting for å vies med unntak av vigsel i Riska gamle kirke. Her koster det kr. 2500 selv om en er medlem og bor i byen. Det er fordi denne kirken ikke er i normal bruk lenger.

Dersom ingen av dere bor i Sandnes kommune, må det betales for leie av kirke og bemanning med mindre dere har foreldre som er bosatt i kommunen.

Hvis ikke-medlemmer velger vigsel i regi av Den norske kirke tilkommer ingen kostnader fra Sandnes kirkelige fellesråd for bruk av lokale og bemanning. Stavanger bispedømme vil i disse tilfeller fakturere kr. 3700 for prestetjenesten.

OBS: Kirkerommet i Sandnes kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion. Unntak i Soma og Sandnes kapell.

Velsignelse har samme prissetting som vigsel i Sandnes.

 

Priser - Leie av kirkerom

Riska gamle kirke     
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK kr. 4000.
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen kr. 3500.
Utleie av kirke til vigsel, minst en av brudeparet bosatt i kommunen, eller har foreldre bosatt i kommunen kr. 2500.

Høyland og Julebygda kapell
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK kr. 3000.
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen og uten foreldre bosatt i kommunen kr. 2500.

Vigsel i Julebygda kapell i vinterpeioden (1.10.-31.3.)

Brudeparet må selv dekke kostnader til organist i oddetallsuker. 

Andre kirker / kapell
Utleie av kirke til vigsel – ikke i regi av DNK kr. 2500.
Utleie av kirke til vigsel, begge bosatt utenfor kommunen, og uten foreldre bosatt i kommunen kr. 2500.

 

Priser - Betjening

Alle kirker 
Kirkemusikk (utgår dersom brudepar selv holder organist) kr. 1300.

Alle kirker (gjelder kun for ikke-medlemmer)
Kirketjener (obligatorisk) kr. 1000.

 

Tilbake