Vil du varsle om et kritikkverdig forhold?


Sandnes kirkelige fellesråd ønsker varsel når noen har opplevd kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Dette gjelder både om du er ansatt eller en bruker av kirkens tilbud. Du kan si fra både skriftlig og muntlig. Når du har sendt inn varsel vil du få et svar i løpet av åtte dager.

Bildet viser en person i mengden som varsler med fløyte

Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle 

Både ansatte og frivillige i kirken har derfor rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Målet med å varsle er å si fra slik at noe kan bli gjort. Da kan de ansvarlige gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen. 

Synes du det er vanskelig å si ifra på egenhånd? Spør gjerne om hjelp til å varsle fra noen du stoler på. Er du ansatt kan du også snakke med tillitsvalgt eller verneombud.

 

Alle kan varsle, både ansatte, frivillige og de som deltar 

Hvis du ikke har et arbeidsforhold til kirken, men for eksempel deltar på et arrangement, er du oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold. Trykk på lenken under for å komme til skjema for ekstern varsling.

 

Trykk her for å varsle Sandnes kirkelige fellesråd som ekstern

For deg som ikke er medarbeider, men for eksempel har døpt barnet ditt, vært på en gudstjeneste eller deltatt i en begravelse.

 

Arbeidsmiljøloven omfatter deg som utfører arbeid for Den norske kirke, enten du er ansatt, lærling, i praksis eller frivillig. Er du medarbeider og ønsker å varsle om kritikkverdige forhold? Trykk på lenken under for å komme til skjema for intern varsling.  

 

Trykk her for å varsle Sandnes kirkelige fellesråd som intern 

For deg som er frivillig, ansatt, lærling eller har praksis i Den norske kirke.

 

Hva sier lovverket om varsling?

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Lovbrudd
  • Seksuell trakassering
  • Mobbing
  • Rasisme
  • Diskriminering
  • Økonomisk utroskap

Arbeidsmiljøloven omfatter deg som utfører arbeid for Den norske kirke, her som ansatt, i praksis eller som frivillig. Som ekstern person, for eksempel deltaker i dåp, bryllup eller i aktiviteter, har du også rett til å varsle. 

Les mer i arbeidsmiljøloven (lovdata.no)

 

Hva skjer etter jeg har varslet?

Du kan være trygg på at saken din blir behandlet raskt og på en trygg måte. Etter at du har sendt inn et varsel digitalt vil følgende skje: 

  • Når du varsler digitalt via MittVarsel.no vil du få en kvittering når varsel er innsendt. Her ser du ditt brukernavn og passord, som du kan logge inn med senere.
  • Innen 8 dager vil du få svar fra oss om at ditt varsel er mottatt og vil bli behandlet.
  • I mange tilfeller vil saksbehandler ha behov for mer informasjon fra deg og når du logger deg inn i portalen kan du se om det er kommet spørsmål til deg.
  • Det er viktig å beskytte alle som er involverte i en varslingsak. Du vil få melding når saken avsluttes, men du får ikke innsyn i selve saksbehandlingen.

 

Tilbake