Kirkeprogram til vielsen


Kirkeprogrammet gir gjestene en enkel oversikt over det som skjer i seremonien. 

 

Dere velger selv om dere ønsker å lage et program til vielsen. Dere kan også bruke salmebøkene til oppslag for fellessanger. Ønsker dere det, er det fint hvis dere avtaler dette med presten slik at salmenummer blir opplyst underveis i seremonien.

 

Her er rekkefølgen i en vigselsseremoni:

 

Inngangsmusikk

Innledning

Fellessang, salme nr. 1 (Her setter dere inn teksten på den salmen dere velger)

Skriftlesning

Fellessang eller musikkinnslag / Solist (kan gå ut) 

Tale

Ekteskapsinngåelse

Forbønn

Herrens bønn

-

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

-

Fellessang, salme nr. 2 (Her setter dere inn teksten på den salmen dere velger)

Musikkinnslag / Solist (kan gå ut)

Velsignelsen

Utgangsmusikk

 

heart

 

Lykke til!

 

 

 

 

Tilbake