Antall sitteplasser i våre kirker og kapell


Her er en oversikt over hvor mange sitteplasser det er i alle kirker og kapell i Sandnes :

Bildet viser et barn som sitter på gulvet i kirken

 

Kirke / kapell                                                  Sitteplasser

Bogafjell kirke

400

     

Forsand kyrkje

300

 

Gand kirke

650

     

Hana kirke

415

     

Høyland kirke

650

     

Julebygda kapell

200

     

Lura kirke

320

     

Lyse kapell

150

     

Riska gamle kirke

150

     

Riska kirke

520

     

Sandnes kapell

180

     

Sandnes kirke

420

     

Soma kapell

250

     

Sviland kyrkje

140

     

 

Tilbake