Konfirmasjon - Dåp


JEG ER IKKE DØPT -  KAN JEG KONFIRMERES? 

Bildet viser en ungdom bøyd over døpefonten 

Du er velkommen til å være med i konfirmantopplæringen selv om du ikke er døpt. Du kan bruke konfirmasjonstiden til å finne ut om du ønsker dåp.

Dåp og konfirmasjon henger sammen. For å bli konfirmert må man først være døpt. Konfirmasjon kommer fra det latinske ordet «confirmare» som betyr å bekrefte og styrke. I konfirmasjonen bekrefter Gud løftet som ble gitt i dåpen. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt i Sandnes.

Presten i din menighet samtaler gjerne om hvordan og når dåpen skal skje. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke. 

Tilbake