Konfirmasjon - Velkommen


Hva skjer i konfirmanttiden?

Bildet viser to fornøyde ungdommer

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner!

I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål.
En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Konfirmanttiden er variert og innholdsrik.

Her er noe av det du får oppleve:

  • Gode fellesskap
  • Undervisning og samtaler om kristen tro og det å være ung
  • Engasjement i miljø- og solidaritetsarbeid
  • Å bli kjent med kirkerommet
  • Å være med på gudstjenester
  • Turer eller konfirmantleir

Opplegget for konfirmanttiden kan variere noe i de forskjellige menighetene i Sandnes.

Kirken i Sandnes gleder seg til dine spørsmål og til å bli kjent med deg.

Velkommen!

 

Tilbake