Gravferd - Priser


Den norske kirke i Sandnes – priser / avgifter 

 

Kirken i Sandnes tar ingen avgift for gjennomføring av selve seremonien dersom avdøde var bosatt i kommunen. 

Hovedregelen er at enhver innbygger i Sandnes har rett til kostnadsfri gravferd etter Den norske kirkes ordning. Dette inkluderer kirke / kapell, kirkemusiker og kirketjener. 

Denne retten gis også tidligere innbyggere i Sandnes som pga sykdom / alderdom har hatt opphold utenfor kommunen. Søknad om fritak for betaling sendes til Kirkevergen i Sandnes. 

 

Medlemsskap

Dersom den avdøde ikke er medlem i Den norske kirke, men de etterlatte eller den avdøde selv ønsker en kristen seremoni, er dette fullt mulig. Stavanger bispedømme kan i disse tilfeller fakturere kr 3700 for prestetjenesten. 

 

Forhåndsmusikk

Det vil komme en avgift hvis de pårørende ønsker å bestille forhåndsmusikk (preludering v/organist) før seremonien. Forhåndsmusikk på orgel kan kun spilles av musiker ansatt i Den norske kirke, og kirkemusikeren skal godkjenne det musikalske programmet.

Samme avgift gjelder hvis det tekniske utstyret blir brukt til avspilling av musikk før seremonien. Det er mulig å reservere seg mot denne avgiften hvis utstyret ikke benyttes.

Forhåndsmusikk ,15 minutter orgelspill før seremonien /evt. leie av teknisk utstyr til forhåndsmusikk  kr 1000

Leie av teknisk utstyr til seremoni som ikke er i regi DNK  kr 1000

 

Utenbys avgift

Seremoni

Dersom avdøde bodde utenfor Sandnes kommune og det ønskes en gravferdsseremoni i Sandnes, vil det komme en utenbys avgift som inkluderer leie av lokale og kirketjener. Organist er også inkludert hvis seremonien er i regi av Den norske kirke. Har seremonien en annen gravferdsordning, må den som sørger for gravferden ordne musiker selv. Utenbys avgiften er den samme uavhengig hvilken gravferdsordning som blir valgt. 

Vi bruker Folkeregisteret som grunnlag for utenbys avgift.

Riska gamle kirke leies ut mot betaling uansett bostedsadresse, se nedenfor.

Utenbys avgift hvis avdøde var bosatt utenfor kommunen   kr 2500

Utenbys avgift, Riska gamle kirke  kr 3000

Grav

Dersom avdøde bodde utenfor Sandnes kommune og det ønskes en grav i Sandnes, vil det komme en utenbys avgift fra Sandnes kommune. Priser finner du her.

Medlemsskap

Prestetjenesten koster ingenting på tvers av kommunene for medlemmer i Den norske kirke. Det kan likevel faktureres kr 3700 for prestetjenesten hvis både avdøde og avdødes næreste pårørende / den som sørger for gravferden var / er bosatt utenfor Sandnes kommune.

 

Leie av kirker samt Julebygda kapell

For seremonier med kristent innhold, men ikke utført etter Den norske kirkes ordning.

Leie av lokale  kr 2500

Kirketjener  kr 1000 

Her er personell ikke inkludert i leien. Kirketjener er obligatorisk. Den som sørger for gravferden ordner musiker selv. 

 

Unntak

Gravferdsseremoni som ikke utføres etter DNK ordning er kostnadsfritt i Soma og Sandnes kapell. Dette inkluderer lokale og kirketjener. Den som sørger for gravferden ordner musiker selv. Gjelder kun for innbyggere i Sandnes.

 

Kirketjener

Kirketjener har oppmøte 1,5 time før gravferdsseremonien. Særlig i perioder med ferieavvikling kan det være vanskelig å åpne dørene tidligere enn dette.

 

Tilbake