Gravferd - Priser


Den norske kirke i Sandnes – priser og avgifter 

Bildet viser en blomst og et noteark

Kirken i Sandnes tar ingen avgift for gjennomføring av selve seremonien dersom avdøde var bosatt i kommunen. 

Hovedregelen er at enhver innbygger i Sandnes har rett til kostnadsfri gravferd etter Den norske kirkes ordning. Dette inkluderer kirke / kapell, kirkemusiker og kirketjener. 

Denne retten gis også tidligere innbyggere i Sandnes som pga sykdom / alderdom har hatt opphold utenfor kommunen. Søknad om fritak for betaling sendes til Kirkevergen i Sandnes. 

 

Ikke medlem i Den norske kirke

Dersom den avdøde ikke var medlem i Den norske kirke, men de etterlatte ønsker / den avdøde selv ønsket en seremoni i regi Den norske kirke, er dette fullt mulig. Det vil ikke komme noen avgifter fra Sandnes kirkelige fellesråd for bruk av lokale og bemanning. Stavanger bispedømme kan i disse tilfeller fakturere kr. 3900 for prestetjenesten. 

 


Forhåndsmusikk 

 

Det vil komme en avgift hvis de pårørende ønsker å bestille 15 minutters forhåndsmusikk (preludering v/organist) før seremonien starter. Samme avgift gjelder hvis det tekniske utstyret blir brukt til avspilling av musikk før seremonien. Forhåndsmusikk på orgel kan kun spilles av musiker ansatt i Den norske kirke. Kirkemusikeren skal godkjenne det musikalske programmet i god tid før seremonien.

Forhåndsmusikk /evt. leie av teknisk utstyr til forhåndsmusikk  kr 1000

 

Leie av teknisk utstyr

Alle seremonier som ikke er i regi DNK blir fakturert for leie av teknisk utstyr. Det er mulig å reservere seg for denne avgiften hvis utstyret ikke blir brukt.

Leie av teknisk utstyr  kr 1000

 


Utenbys avgift

 

Det kan komme tre forskjellige utenbys avgifter hvis det planlegges en gravferd i Sandnes hvor avdøde ikke var bosatt i kommunen. En fra Sandnes kirkelige fellesråd, en fra Sandnes kommune og en fra Stavanger Bispedømme.

Folkeregistert adresse på avdøde er grunnlag for utenbys avgift.

 

Utenbys avgift - Seremoni

Dersom avdøde bodde utenfor Sandnes kommune og det ønskes en gravferdsseremoni i Sandnes, vil det komme en utenbys avgift fra Sandnes kirkelige fellesråd.

Avgiften inkluderer leie av våre lokaler og kirketjener. Organist er også inkludert hvis seremonien er i regi av Den norske kirke. Har seremonien en annen gravferdsordning, må den som sørger for gravferden ordne musiker selv. 

Utenbys avgiften er den samme uavhengig hvilken gravferdsordning som blir valgt. 

Utenbys avgift, avdøde bosatt utenfor kommunen   kr 2500

 

Utenbys avgift - Grav

Dersom avdøde bodde utenfor Sandnes kommune og det ønskes en grav i Sandnes, vil det komme en utenbys avgift fra Sandnes kommune. Vi henviser til Sandnes kommune sin nettside for mer informasjon og prisliste.

Klikk her for å lese mer på nettsiden til Sandnes kommune (ekstern lenke)

 

Utenbys avgift - Prestetjenesten

Prestetjenesten koster ingenting på tvers av kommunene for medlemmer i Den norske kirke.

Unntak

Det kan komme en avgift fra Stavanger bispedømme for prestetjenesten hvis både avdøde og avdødes næreste pårørende / den som sørger for gravferden også var / er bosatt utenfor Sandnes kommune.

Utenbys avgift for prestetjenesten kr 3900

 


Utleie av kirker i Sandnes og Julebygda kapell

Gjelder kun for seremonier med kristent innhold, men ikke utført etter Den norske kirkes ordning. Utleien må godkjennes av sokneprest.

Personell er ikke inkludert i leien. Kirketjener er obligatorisk. Den som sørger for gravferden ordner musiker selv. 

Leie av lokale  kr 2500

Kirketjener  kr 1000 

 


Utleie av Riska gamle kirke

Riska gamle kirke leies ut mot betaling uansett bostedsadresse. 

Det er fordi denne kirken ikke er i normal bruk lenger. 

Utleie av Riska gamle kirke til gravferd, avdøde bosatt i kommunen   kr 2500

Utleie av Riska gamle kirke til gravferd, avdøde bosatt utenfor kommunen   kr 3000

 


Soma og Sandnes kapell

Gravferdsseremoni som ikke utføres etter DNK ordning er kostnadsfritt i Soma og Sandnes kapell. Dette inkluderer lokale og kirketjener. Den som sørger for gravferden ordner musiker selv. Gjelder kun hvis avdøde var bosatt i Sandnes kommune.


Kirketjener

Kirketjener har oppmøte 1,5 time før gravferdsseremonien. Særlig i perioder med ferieavvikling kan det være vanskelig å åpne dørene tidligere enn dette.

 

Tilbake