Fellesrådets medlemmer og møter


Fellesrådets møter. Innkallinger og referat.

 

Sandnes kirkelige fellesråd er øverste organ for kirken i Sandnes. Rådet består av en representant fra hvert sokneråd, prost og en politisk oppnevnt representant fra Sandnes kommune. Rådet møtes cirka seks ganger per år. Rådet har ansvar for saker som angår ansatte, økonomi, kirkebygg m.m. Rådets møter er normalt offentlige. 
Her vil vi legge ut møteplaner, innkallinger og referat fra møtene.

Møtene i 2020

06.02.20 - Innkalling- Protokoll 

10.06.20 - Innkalling - Protokoll

02.09.20 - Innkalling - Protokoll

30.09.20 - Innkalling - Protokoll

21.10.20 - Innkalling - Protokoll


Møtene i 2019

05.02.19 - Innkalling - Protokoll  (Ekstraordinært møte, én sak)
20.02.19 - Innkalling - Protokoll
10.04.19 - Innkalling - Protokoll
05.06.19 - Innkalling - Protokoll
22.08.19 - Innkalling - Protokoll
28.11.19 - Innkalling - Protokoll

Møtene i 2018

07.02.18 - Hent innkalling - Hent regnskap - hent referat
04.04.18 - Hent innkalling - Hent referat
06.06.18 - Hent innkalling - Hent referat
05.09.18 - Hent innkalling - Hent referat
18.10.18 - Hent innkalling - Hent referat
12.12.18 - Hent innkalling - Hent referat

Møtene i 2017

02.02.17 - Hent innkalling - Hent referat
23.03.17 - Hent innkalling - Hent referat
08.06.17 - Hent innkalling - Hent referat
06.09.17 - Hent innkalling - Hent referat
18.10.17 - Hent innkalling - Hent referat
07.12.17 - Hent innkalling - Hent referat - Hent svar på høring om kirkens organisering

Møtene i 2016

10.02.16 - Hent innkalling - Hent vedlegg til innkalling - Hent referat
03.05.16 - Hent innkalling - Hent referat (referat er korrigert 23.5.16)
08.06.16 - Hent innkalling - Hent referat
07.09.16 - Hent innkalling - Hent referat
26.10.16 - Hent innkalling - Hent referat
07.12.16 - Hent innkalling - Hent referat

Møtene i 2015

11.02.15 - Hent innkalling - Hent referat
15.04.15 - Hent innkalling del 1 - Hent innkalling del 2 - Hent referat - Hent fellesrådets høringssvar, ny organisering av Dnk
10.06.15 - Hent innkalling - Hent referat
01.09.15 - Hent innkalling - Hent referat
13.10.15 - Hent innkalling - Hent referat
09.12.15 - Hent innkalling - Hent referat

 

Medlemmer 2019 - 2023

Ludvig Bjerkreim, Prost
Anne Gravdal, kommunens representant
Ole Tørring, Gand sokn
Håvard Godeset, Sandnes sokn
Svein Arne Lindø, Riska sokn (Leder fra des. 2019)
Gina Horve Osaland, Høle sokn
Tor Arvid Flokketvedt, ByMenigheten sokn
Gunnar Nes, Høyland sokn
Torhild Nødland, Bogafjell sokn (Nestleder fra des. 2019)
Karl Skretting, Lura sokn (Nestleder fra des 2018)
Bjarte Skogøy, Hana sokn 
Rolf Magne Haukalid, Forsand sokn

                                                                                                                            

 

Tilbake