Gravferd - Korona


Kirkevergekontoret er stengt for publikum, men ta gjerne kontakt med oss.

Vi er tilgjengelig pr. tlf. 51 97 47 70 og epost alle hverdager fra 09:00 til 14:00.

 

 

 

Oppdatering 16.06.20:

 

 • Inntil 200 personer kan nå delta i en samling (i tillegg til medvirkende), såfremt alle kan holde minst en meter avstand.
 • Rommets størrelse overstyrer maksimumsantallet. Det vil derfor være nødvendig med et lavere deltakerantall i mindre lokaler for å sikre tilstrekkelig avstand.

 

Her er tallet på tillatte deltakere i Sandnes kirkene med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet :

 

 • Bogafjell kirke           200
 • Forsand                     100
 • Gand kirke                 200
 • Hana kirke                 200
 • Høyland kirke            150
 • Høle kyrkje                110
 • Julebygda kapell        100
 • Lura kirke                  120
 • Riska kirke                 200
 • Riska gamle kirke       75
 • Sandnes kirke             200
 • Sandnes kapell           70
 • Soma kapell               120
 • Sviland kyrkje              80

 

Nær familie som vanligvis er sammen i hjemmet kan sitte tettere sammen. For andre gjelder regelen med 1 meters avstand både inne i kirkerommet og ute på gravlunden. 

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på fem hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.

 

Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

Tilbake