Sorggrupper


Ønsker du en samtale og/eller bli med i en støttegruppe for mennesker i sorg, kan du henvende deg til Sandnes kirkelige fellesråd : 51 97 47 70. Vi formidler kontakt videre.

 

I sorggruppen kan du dele tanker og følelser omkring egen sorg  - og samtidig lytte til andres erfaringer. Det gis tilbud om støttegrupper både for mennesker som har mistet noen ved dødsfall og for mennesker som har opplevd  samlivsbrudd.

Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen  forventes det at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

Gruppene organiseres av diakonene i  Stavanger bispedømme.

 

Tilbake