Sorggruppe


Ønsker du en samtale og / eller bli med i en støttegruppe for mennesker i sorg? Henvend deg til Sandnes kirkelige fellesråd på tlf : 51 97 47 70. Vi formidler kontakt videre.

Bildet viser to hender som møtes med omsorg

Har du mistet noen nær deg?

I sorggruppen kan du dele tanker og følelser omkring egen sorg  - og samtidig lytte til andres erfaringer. Det gis tilbud om støttegrupper både for mennesker som har mistet noen ved dødsfall og for mennesker som har opplevd  samlivsbrudd.

Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen  forventes det at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon.

 

Tilbud om sorg - grupper til etterlatte

- sorggrupper for voksne

- ved tap av ektefelle / samboer

- ved tap av foreldre / søsken

- ved tap av barn, ungdom eller voksne barn

- ved tap som skyldes selvmord eller rusproblematikk i nær familie

- grupper for menn

 

Gruppene organiseres av diakonene i  Stavanger bispedømme

- gruppene har to ledere som har kunnskap om og erfaring med sorg

- gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet

- en gruppe består av 6 - 8 personer og møtes 8 - 10 ganger

- gruppene settes sammen av deltakere som er i noenlunde samme livssituasjon

- gruppene møtes på et fast sted

- nye grupper startes opp når det har meldt seg nok deltakere

- alle som deltar har taushetsplikt

- tilbudet er gratis

 

Ta kontakt med Sandnes kirkelige fellesråd for mer informasjon

Telefon: 51 97 47 70

Klikk her for å sende en e-post til Sandnes kirkelige fellesråd.

 

 

 

 

 

 

Tilbake