Konfirmasjoner i Sandnes 2020


Alle konfirmasjoner i Sandnes prosti er utsatt til over sommeren. Ta kontakt med din lokale menighet for spørsmål om konfirmasjon. Her er en oversikt over datoene.

 

Bogafjell kirke : 5/9 kl. 10,12,14  - 12/9 kl. 11,13 - 13/9 HEL kl. 11

Bymenigheten : 29/8

Gand kirke : 13/9 - 19/9

Ganddalen : 29/8

Forsand kyrkje : 29/8 kl. 12

Hana kirke : 5/9 kl. 12,14 - 6/9 kl. 11

Høle kyrkje : 26/9 kl.11 - 27/9 kl.11

Høyland kirke : 12/9 kl. 11 - 20/9 kl. 11

Julebygda kapell : 20/9 kl. 11

Lura kirke : 12/9 kl. 11,13 - 13/9 kl. 11 - 19/9 kl. 11,13

Sandnes kirke : 29/8 kl. 11,13,15 - 30/8 kl. 11

Sviland kyrkje : 13/9 kl. 11

Riska kirke : 5/9 kl. 11,13 - 6/9 kl. 13 - 12/9 kl. 11,13 - 13/9 kl. 11

 

Tilbake